Tähän blogiin ilmestyy säännöllisen epäsäännöllisesti hajatelmia sekä kantaaottavia mielipiteitä; absoluuttisia totuuksia ;)

keskiviikko 31. heinäkuuta 2013

Prosessi kestävään yhteiskuntaan


Jokaisella on varmasti joku käsitys siitä, miten ihminen toimii tällä planeetalla ja mitkä voimat vetävät meitä eteenpäin, mutta unohdetaan nyt kaikki hetkeksi, tehdään pieni ajatusleikki ja kuvitellaan, että olemme tähtienvälisiä matkaajia maasta, mitä se on nykypäivänä. Eli meillä on sama teknologiataso, jos ei nyt oteta huomioon näitä avaruusaluksia. Matkallamme kuitenkin satumme löytämään ihmeellisesti täysin identtisen planeetan, mitä meidän nykyinen maa on. Ainoastaan mikä erottaa nämä planeetat toisistaan on se, että tässä löydetyllä planeetalla ei olisi ollenkaan ihmisiä; ei olisi ihmisen evoluutiota tapahtunut tai muutakaan sen älyllisempää. Joten ei olisi olemassa valtioita, valtaapitäviä yrityksiä, rahaa tai muutakaan turhuutta. Ei siis olisi olemassa mitään, mikä voisi rajoittaa mahdollisuuksiamme.

Miten me siis lähdettäisiin uudestaan suunnittelemaan yhteiskuntajärjestelmä ihan alusta lähtien ja päämääränä ei mitään vähempää kuin saada aikaiseksi mahdollisimman tehokas, tunnollinen, ympäristöä säästävä ja pitkäkestoinen yhteiskuntamalli annetulla teknologialla, ymmärryksellä ja muutenkin tieteellisellä tiedolla, mitä meillä on nykyaikana? Mikä olisi ensimmäinen askel, mistä lähteä liikkeelle?

Täysi kartoitus maan luonnonvaroista kuulostaa järkevältä, eikö niin? Loogisesti ajatellen tämä olisi järkevintä, sillä meidänhän täytyisi ensiksi ymmärtää maan kantokyky ja nähdä sen tarjoamat resurssit, jolloin voisimme asettaa toimintamme maan kapasiteetin mukaisesti ja näin menestyä parhaalla mahdollisella tavalla, mihin kykenemme.

Luonnonvarat voidaan luokitella moneen kategoriaan, kuten kaikki biosfäärissä syntynyt elollinen: merelliset organismit, metsät, viljelyskelpoinen maa, fossiiliset polttoaineet; kaikki eloton, kuten vesi, lyijy, hopea, kupari, rauta ja muut maan tarjoamat raaka-aineet. Lukemattomat muut pitäisi tietysti myös ottaa huomioon, mutta käymme tässä kaiken yksinkertaisuuden nimissä läpi vain yhden alueen kokonaisuudessaan ja se on energia.

Energia on siis nykyisen yhteiskuntamme polttoaine. Sehän katsotaan olevan yleinen nimittäjä modernille yhteiskunnalle ja sen valjastaminen käyttöömme on nostanut elintasoa sekä mahdollistanut nykyisenlaisen ihmiskunnan menestymisen ja kehityksen, joten siitä on järkevää lähteä liikkeelle.

Eli me yksinkertaisesti skannaamme planeetan ja analysoidaan tästä saatu tieto; listataan kaikki olennaiset energialähteet ja potentiaaliset vaihtoehdot. Selittääkseni vähän potentiaaleista vaihtoehdoista, niin niiden energian kerättävyys riippuu aina sen hetkisestä teknologiatasosta. Esim. nykyään aurinkovoima olisi erittäin potentiaalinen, mutta se on todella alihyödynnetty, koska teknologia on melko tehoton energian keräämisen suhteen ja näin ollen ei ole vielä järin kannattavaa lähteä sitä vielä laajemmin hyödyntämään. Kuitenkin nanoteknologian saapumisen myötä, näemme mahdollisesti moninkertaisen tehokkuuden nousun tässä potentiaalissa, jos vain lähdemme niitä tosissaan soveltamaan yhteen. Pointtina tuossa on se, että potentiaalien hyödynnettävyys ovat täysin riippuvaisia menettelytapojemme laadusta/teknologiatasosta.

En halua tässä nyt kirjoittaa nanoteknologian mahdollisuuksista ja käyttää vielä siitä kertoa tarkemmin, mutta jos itse tutkit teknologisia saavutuksia ja sovellat juurikin tätä nanoteknologiaa auringon säteilyn keräämiseen, on täysin selvää aurinkoenergian yksinään pystyvän tarjoamaan energian koko planeetan tarpeisiin ja mahdollisesti satakertaisesti. En näe tämän kuitenkaan olevan ihan lähiaikoina mahdollista, koska se on liian tehokas meidän markkinataloudelle ja sen sopeuttamisprosessi tulisi kestämään useita vuosia, jos tosissaan sitä haluttaisiin lähteä ajaa eteenpäin.


Ja mennäänpä takaisin taas meidän mielikuvaharjoitukseen.

Kun meillä on kartoitettuna raaka versio maan energialähteistä, meidän täytyy luokitella ne järjestykseen perustuen energianlähteen uusiutuvuuteen, saastuttavuuteen ja kaiken muun, mikä on osatekijänä energialähteen pitkäkestoisuutta mitattaessa. Ne lähteet, joissa on kaikkein eniten haittavaikutuksia ja ominaisuuksiltaan ovat huonoja pitkäkestoisuuden kannalta, jätetään ne tietysti prioriteettiasteikolla viimeisimmiksi vaihtoehdoiksi hyötykäyttöön saattamisessa tai nähdään kokonaan parhaaksi jättää kokonaan käyttämättä. Esimerkiksi fossiiliset energialähteet ovat pääasiassa uusiutumattomia ja tutkitusti eniten saastuttaa ympäristöä. Kun tarjolla olisi massiiviset energialähteet, kuten geoterminen lämpö-,tuuli-,aalto-, vuorovesi- sekä aurinkoenergiat ja kun niiden tarjoamat voimat yhdistettäisiin, ei olisi mitään tarvetta lähteä edes puuttumaan näihin fossiilisiin energiavarantoihin. Selkeyttääkseni vielä näiden uusiutuvien energialähteiden potentiaaleja, kirjoitan näistä vähäsen.

Tuuli

Jos 20 % maan tuulivoimasta voitaisiin valjastaa hyötykäyttöön, riittäisi se kattamaan koko planeetan energiatarpeet.


Aurinko

Tiedetään maahan kohdistuvan auringon säteilyn olevan 10 000 kertaa enemmän, mitä tarvittaisiin vuosittain kattamaan maan energiatarpeet. Eli vuodessa saatavan energian määrä on noin kaksi kertaa enemmän, mitä me ikinä voitaisiinkaan saada maan kaikista uusiutumattomista energialähteistä yhdistettynä(hiili,öljy,maakaasu,uraani) koko ihmiskunnan aikana. Tämänkin suunnattoman energiamäärän valjastamisen onnistuvuus riippuu teknologiasta ja etenkin nanoteknologian hyödyntämisestä, kuten aikaisemmin käytiin läpi.


Vuorovesi

Tästä energiamuodosta ihmiset tietävät vähäsen ja tämän jälkeen jokusen lauseen taas enemmän. Esim. Iso-Britannialla olisi jo nyt täysi mahdollisuus hyödyntää tämä vuorovesienergia ja tuottaa 20% nykyhetkisen energiantarpeestaan. Tämäkin varmasti tulisi nousemaan teknologian kehittyessä ja sekä voisi olla suuri energian tuottaja koko yhteiskunnalle. Tätäkin energiaa saa niin kauan kuin maa pyörii, kuu sekä aurinko vaikuttavat maahan omilla vetovoimillaan.


Aaltovoima

Pelkästään aaltovoiman potentiaali olisi voida saavuttaa 50% koko planeetan energiantarpeesta, jos tosissaan tätä lähdettäisiin hyödyntämään.


Geoterminen energia/ Maansisäinen lämpö

Tällä on todella suuri potentiaali; on tutkittu maasta saatavan energian olevan 13 000 zetajoulea ja 2 000 zetajoulea siitä olisi ”helposti” valjastettavissa parannetulla teknologialla. Kun maailman vuosittain energaitarve on vain 0,5 zetajoulea, maasta voitaisiin nyt saada energiaa seuraavaksi 4 000 vuodeksi. Maan lämmöntuotanto on kuitenkin jatkuvaa, joten tämä energiamuoto olisi käytännössä rajaton.


Suprajohde

Kun näihin mukaan alettaisiin hyödyntää suprajohdetta, mitä pitkin sähkövirta pystyy kulkemaan häviämättä, energian välittäminen olisi paljon tehokkaampaa. Nykyisissähän sähkölinjoissa energiaa katoaa noin 10 %, ennen kun se saavuttaa voimalasta ihmisen kodin. Tämänkin teknologian hyödyntäminen voi vähentää kokonaisuudessaan energialähteiden tarvetta teoriassa noin kymmenesosalla.


Toisin sanoen, energia on erittäin riittoisaa tällä planeetalla; kukaan ei voi väittää toisin. Kaikki riippuu vain siitä, miten niitä lähdetään hyödyntämään.

Ja kertaalleen vielä takaisin ajatusleikkiin.

Kun kaikki tieto näistä ovat kerätty, me vertaamme näitä parhaimpia vaihtoehtoja etukäteen laskettuun energiakulutukseen ja valinnat tapahtuvat siihen mukautuen. Onneksi meillä on enemmän kuin tarpeeksi energiaa saatavana täyttämään tarpeemme, joten sen puute ei voi ainakaan rajoittaa toimiamme. Eli me voisimme lähteä suoraan poistamaan näitä tehottomimpia vaihtoehtoja pois, kuten öljyn, maakaasun, uraanin yms. Näin ollen jäljelle jääviä parhaimpia vaihtoehtoja lähdemme sitten valjastamaan käyttöömme.

Energian jakaminen ja järjestelmän valvonta

Aina nykyhetken teknologian mahdollisuuksien mukaan lähdetään sitten toteuttamaan tapaa valjastaa jokin energialähde käyttöömme. Sitten tämän energian jakaminen ja levittäminen kaavoitetaan myös perustuen nykyhetken teknologiatasoon sekä energialähteiden sijaintiin. Eli ei olisi mitään järkeä Australiasta kerättyä aaltoenergiaa lähettää Suomeen nykyisellä teknologialla, koska matkalla energiaa häviäisi suunnattomasti kaapeleita pitkin, mikä tekisi siitä hyvinkin epäkäytännöllistä ja muutenkin resurssien haaskausta. Eli energian jakaminen tapahtuisi aina teknologian mahdollisuuksien mukaisesti sekä käytännöllisesti läheisyyteen perustuen; energialähteet ja voimalat olisivat tällöin mahdollisimman paikallisia.

Kun näitä energialähteitä sekä kaikkia luonnonvaroja aktiivisesti tarkkaillaan sensoreiden ja tietokoneiden avulla, olisimme aina tietoisia kulutuksesta, ehtymisen vauhdista, uusiutumisen vauhdista sekä kaikista muista oleellisista asioista, jotta voisimme aina säilyttää tasapainon kuormituksessa. Jos jokin resurssi alkaisi käydä vähiin, me nähtäisiin tämä erittäin ajoissa kehityskäyriä tarkkailemalla, jolloin aina sopivin toimin mukautuisimme sen mukaisesti.

Nämä eivät ole mitään uusia asioita varmaan kenellekään, sillä näitä kaikkia tehdään yleisesti maailmalla, mutta vain hyvin irrallisin konstein. Tähän esimerkkinä vaikka yrityksien sisäiset enemmän tai vähemmän automatisoidut logistiikka-järjestelmät, mitkä seuraavat tuotteiden määrää varastossa/hyllyissä ja toteuttavat saatua tietoa ohjelmointinsa mukaan. Toisena yksinkertaisena esimerkkinä vaikka tulostin, mikä taukoamatta mittaa musteen määrää väripatruunassa.

Eli nyt meillä on energialähteiden sijainnit tiedossa, tutkittu lukema energiatuotannon potentiaalista sekä energian jakelun määrittäjät, mitkä perustuvat siis nykyiseen valjastamisen teknologiaan, energialähteiden sijaintiin sekä näiden lähteiden strategiseen käyttämiseen. Lisäksi meillä on järjestelmä, mikä aktiivisesti tarkkailee kaikkia luonnonvaroja ja antaa tiedon energiantuotannosta, kulutuksesta sekä kaikista muista olennaisista asioista. Eli suunnittelimme nyt lähestymistavan koko planeetan kattavan energianhallintajärjestelmään. Järjestelmä, mikä antaa reaaliaikaista tietoa ja tilastoa kaikista käydyistä asioista ja minkä toiminta ei perustu yksilöiden saati ihmisten mielipiteisiin tai muutenkaan toimi yrityksien tai valtioiden oikkujen mukaan, vaan se perustuu täysin luonnonlakeihin ja objektiiviseen järjenkäyttöön.

Toisin sanoen, kunnes me näemme tavoitteemme olevan lajina selviytyminen sekä mahdollisimman pitkäkestoisuuteen tähtäävä eläminen ja yhteiskunnan toiminta, koko tämä resurssienhallintaprosessi nähtäisiin itsestäänselvyytenä. Tämä on siis sitä, että saavutaan päätöksiin toisin kuin itse niitä tehtäisiin, mitkä ovat taas subjektiivisia tekoja, joissa heijastetaan kunkin omaa kulttuuriympäristöä.

Planeettamme täytyy nähdä kokonaisvaltaisena elinympäristönä, joka on täynnä resursseja. Näin ollen koko planeetan kattavaan integroituun järjestelmään tähtäävä lähestymisprosessi, mikä pitää sisällään käytännöllisen resurssienhallinnan ja koko yhteiskuntaa edistävien toimien ajaminen olisi ainoa tie tuomaan esille ihmiskunnan todellinen tehokkuus, potentiaali sekä hyvinvointi. Tämä mahdollistaisi ihmisen pääsemisen aivan uudelle kehitystasolle, milloin voisimme olla tasapainossa planeettamme kanssa ja rooliltaan ihminen pystyisi olemaan planeetan ekosysteemin tasapainottaja.

Nykyään siis ihminen on vain syöpä sen päälle ja se kuvaa meidän toimintaa täällä parhaiten. Hyvin samantapaisin piirtein vain levittäydymme tuhoamalla planeettamme terveitä soluja ja näytämme tätä toimintaa harjoittavan, kunnes planeetta ”kuolee” ja näin häviää myös elämänedellytykset meidänkin selviytymiselle. Jokaisen tiedossa on, kun syöpä lopulta tappaa isäntänsä, sehän myös itsekin tuhoutuu. Tosin onhan meidän planeetta itseään korjaava ekosysteemi ja varmasti tulee jatkamaan elämän evoluutiota miljoonia vuosia senkin jälkeen, kun ihminen on kuollut sukupuuttoon.

Emme varmaan vielä yleisesti ymmärretä, että oman elämämme eheys on täysin riippuvainen myös ympäristömme eheydestä. Planeettamme oikeastaan vaatii sitä, sillä se on todellisuudessa ainoa diktaattori ja valtio, minkä sääntöjen mukaan joudumme asettamaan toimintamme, jos emme halua olla ajan kanssa osana sitä 99% lajeista, jotka ovat jo kuolleet sukupuuttoon ennen ihmistä. Emme siis ole evoluution huipentuma tai mitenkään sellaisessa tilassa, että voisimme täysin raiskaa elinympäristömme ilman vastareaktioita. Tällä evoluution suomalla ajattelukyvyllä, sitä myötä saadulla tiedon määrällä sekä teknologialla, olisi suorastaan järjetöntä, typerää ja vastuutonta toimia niin irrallaan tästä todellisuudesta, jonka päällä me joka päivä kävelemme ja ilmaa hengitämme.

Tätä käytyä lähestymistapaa energiatuotannon yhtenäistämiseen toimii kaikelle muulle esimerkkinä menettelytavasta. Eli tätä mallia pystyy soveltamaan energian lisäksi ihan mihin tahansa muuhun resurssiin ja sen ominaisuuksiin; skannataan ja tutkitaan, kartoitetaan potentiaalit, määritellään huonot puolet, sovelletaan nykyteknologiaa sen keräämiseen ja jakamiseen sekä valitaan sopivimmat vaihtoehdot ja ruvetaan näitä hyödyntämään tarpeen mukaan. Kaikki tämä resurssienhallinta tehtäisiin tapahtuvaksi mahdollisimman käytännöllisesti ja yhdenmukaisesti.

Kyberneettinen yhtenäinen ja globaali järjestelmä

Luonnollisesti järkevintä olisi yhdistää koko järjestelmä supertietokoneilla ja käyttää operoimiseen tähän suunniteltuja hallintaohjelmia, joita tietysti aina päivitetään ja jatketaan niiden kehittämistä. Näihin tietokoneisiin kaikki informaatio vain syötetään tietokoneen ymmärtämään muotoon, mikä ohjelmointinsa mukaan toteuttaa saatua tietoa. Kun pyrkimyksenä on myös tehdä järjestelmästä mahdollisimman tehokas ja yhtenäinen, tehtäisiin siitä mahdollisimman automaattinen ilman ihmisen tarvetta puuttua jokaiseen asianhaaraan. Käytännöllisesti tehdään ohjelmista myös erittäin yksinkertaisia operoimiseen, säätämään ja sovellettavuus eri osa-alueisiin olisi myös tietysti mahdollisimman yksinkertaiseksi tehty.

Esim. jos lähialueella on kaksi Geotermistä voimalaitosta, missä kummallakin on määritetty tarvittava tahti tuottaa energiaa alueellensa, mutta jokin kaunis päivä tulee toiselle voimalaitokselle ongelma, joka laskee laitoksensa tuottavuutta 25%:lla. Tämän valvontajärjestelmä näkee, jolloin se toisen lähellä olevan voimalaitoksen tuottavuutta automaattisesti lähtee nostamaan sillä 25%:lla. Eli järjestelmä on ohjelmoitu reagoivaksi ihan kuin kehosi hermosto. Ei ole siis tarvetta lähteä äänestämään, käsitellä asiaa eduskunnassa tai muiden valtioiden kanssa, vaan kaikki on mahdollisimman automaattista, koska se nähdään itsestään selväksi olemalla sellainen.

Rajattomat mahdollisuudet

Kun kaiken nyt lyhyesti kiteyttää, kaikki planeetan resurssit energiasta mineraaleihin ja merenelämästä maanpäälliseen hallinnoidaan aina aktiivisella ja globaalilla järjestelmällä, mikä on ohjelmoitu automaattisesti sopeutumaan jatkuvasti muuttuvaan ympäristöön. Ei ole mitään muuta tapaa saavuttaa huipputehokkuutta meidän resurssien käytössä sekä ihmiskunnan toiminnassa. Se on loppujaan vain tekninen prosessi ja se tullaan myös näkemään sellaisena, jos me ”vain” opitaan näkemään nykyisen yhteiskuntamme ongelmat sekä omaksuttaisiin esim. tällainen tie mahdolliseen ratkaisuun. Tämä tarkoittaa kasvamista omista kulttuurin mukaisista arvoistaan ja ajattelumalleista irti; näin muuttuu omat mielipiteetkin. Tällöin mahdollisesti näkisimme olevamme kaikki samaa kansaa tällä planeetalla; ihmisiä, jotka haluavat vain selviytyä mahdollisimman hyvin vallitsevassa ympäristössään iskostettujen kulttuuriensa vaikuttamina ja niiden rajoissa.

Meillähän on jo siis olemassa tarvittava teknologia, tietämys sekä resurssit, mutta meidän ajatustottumukset ja kiveen hakattu yhteiskunnan toimintamalli eivät pysy teknologian kehityksen mukana. Meidän vallitsevissa ajatustavoissa täytyy ensiksi tapahtua järisyttäviä muutoksia, ennen kuin tällaiseen laajempaan yhtenäiseen järjestelmään olisi realistisesti edes mahdollista pyrkiä. Eli prosessin on alettava ensiksi jokaisen sisältä, jotta se olisi mahdollista joskus laittaa käyntiin.

On siis selvää, että emme pysty suoraan vain hyppää uudelle planeetalle, vaan meidän on laitettava tämä toteen täällä, missä ovat vaikuttamassa nykyisten valtioiden ja yrityksien oikut, globaali rahajärjestelmä, yksittäisten ihmisten ja puolueiden subjektiiviset mielipiteet. Eli tämä ei tulisi olemaan helppoa, sillä meillä on jo olemassa oleva toistaiseksi toimiva järjestelmä (ainakin vielä toistaiseksi meidän kannalta näin), mikä on ollut osana elämäämme koko olemassaolomme, mitä meidät on monin tavoin ehdollistettu ylläpitämään. Emme myöskään voi vaihtaa kurssia aivan toiseen suuntaan tai tämä ei ainakaan ole järkevää, sillä tarvitsemme aina jonkinlaisen sopeutumisvaiheen uusiin muutoksiin ja portaittain siirtymisiä eteenpäin. Eli ajatustottumukset, arvot ja omakuvat ovat hyvin kytköksissä nyky-yhteiskuntaan, joten ilman sopeutumisvaihetta ihminen olisi aikalailla hukassa, sillä mielemme ei olisi mitenkään sopeutunut/kouluttautunut ajamaan ideaa eteenpäin ja näin ei näe omaa paikkaansa siinä. Olemme siis kulttuuriemme luomuksia ja heijastamme käyttäytymisellämme vain sitä ja tästä pitäisi yrittää ajattelemisen kautta kasvaa/kouluttautua irti näkemään kokonaiskuvaa. Yksi hyvä sanonta on: ”mitä lähempänä olemme, sitä vähemmän näemme” ja se pätee moneenkin asiaan.

Muutos ajattelussa

On siis hetkeksi pysähdyttävä ja tosissaan pyrkiä näkemään nykyisen tiemme päätepysäkki ja mietittävä, että elämmekö vain hetkessä opitussa ympäristössä ilman mitään suurempaa päämäärää, vai olemmeko kenties toiminnallamme systemaattisesti oikeasti luomassa kestävää, tervettä ja parempaa yhteiskuntaa tuleville sukupolville? Haluisimmeko itse elää sellaisessa tulevaisuudessa, mihin olemme itseämme viemässä tai tuoda edes lapsiamme siihen maailmaan elämään? Jos tuleva näyttää synkältä, eikö olisikin tärkeää nyt oppia ajattelemaan objektiivisemmin ja ehkä ryhdyttävä itsekin tekemään asioiden eteen jotakin? Tiedostaminen on siis tärkein asia, mistä yksittäinen ihminen voi aloittaa. Etenkin on tärkeää tiedostaa viat ja sitä kautta voidaan miettiä korjaavia toimenpiteitä.

Ihminen muuttuu elämänsä aikana jatkuvasti ja todellisia muutoksia tapahtuu valtion toiminnassakin, kun kansa tyytymättömyyttään vaatii muutosta. Kun näitä muutoksia tapahtuu, olisi hyvä ihmisten tiedostaa perimmäiset syyt sen hetkisiin ongelmiin ja toivottavasti olisi mielessä tie ratkaisuunkin. Näin pystyy oman energiansa/raivonsa suuntaamaan oikeaan paikkaan ja tehdä muutoksia kaikissa perimmäisissä ongelmissa, mitkä ovat esim. ajaneet valtion romahduspisteeseen. Tällä nykyisellä tietämyksellä/tietämättömyydellä ehkäpä kuvittelemme ongelmien häviävän vain tiettyjä ihmisiä vaihtamalla, mikä varmasti jonkin verran vaikuttaisi, mutta todellisesti muutokset ovat hyvin pieniä ja samat ongelmat erittäin todennäköisesti uusiutuu vuosien tai vuosikymmenten aikana. Emme siis välttämättä haluaisi lähteä kaduille vaatimaan Kataisen ja Urpilaisen eroa, miten esim. Egyptissä vaaditaan siellä niiden presidentin eroa. Emmehän halua siis tällaisten ikävien juttujen tapahtuvan enää ikinä uudestaan, jos kerta olemme jo kerran olleet kaduilla vaatimassa muutosta. Eli tämän takia siis ongelmien perimmäiset aiheuttajat pitää olla enemmistön tiedossa, jotta voimme niihin kunnolla puuttua ja sitte myös poistaa.

Muutokset yleensä siis kohdistuvat aina vääriin paikkoihin, jos ihmisillä ei ole oikeasti tietoa siitä, mitkä ovat sen nykyisen tilanteensa todelliset aiheuttajat. Ja todellinen syy siihen, miksi maailmassa on köyhyyttä, palkkaorjuutta, nälkäkuolemia, jätteitä, suunnattomia luokkaeroja ihmisten ja valtioiden välillä, yksittäisten ihmisten vararikkoja, sotia, ihmisen hyväksikäyttöä, yrityksien konkursseja ja valtioiden romahtamisia sekä rikolliseksi nähtävää ihmisen käyttäytymistä yms. kaikkea ikävää, on raha sekä tämän rahan mahdollistama rahajärjestelmä ja sen toiminta, mikä ohjaa yksittäisestä ihmisten, yritysten sekä valtioiden käyttäytymistä. Ennen kuin voidaan tätä lähteä muuttamaan, se täytyy nähdä meidän oman edun mukaiseksi. Eli oma ajatusmaailma täytyy muuttua itsenäisen ajattelemisen tai suuremman mullistuksen myötä, mikä käytännössä tarkoittaa kapitalisten maailman romahtamista, missä kärsimys koskettaa meitä jokaista.

Voisin suoraan väittää, että on harhaoppia, jos kuvittelet rahan olevan osana demokratiaa, mahdollistavan vaihtoehtoja tai rahajärjestelmä olevan jonkinlainen ihmisen vapauden tarjoava työkalu. Todellisuudessa se vangitsee ihmiset, yritykset sekä valtiot toteuttamaan vain tietynlaista käyttäytymistä, mikä juurikin tähtää tämän vallitsevan järjestelmän ylläpitämiseen. Jokainen on ehdollistettu tavoittelemaan rahaa, jotta pystyisivät mahdollisimman hyvin menestymään iskostetussa järjestelmässä. Tämä laittaa kaikki tavoittelemaan sitä ja kilpailemaan toisiaan vastaan, jolloin kaikki muu on toissijaista esim. ihmisen hyvinvointi. Harvoin edes mitään voi tapahtua, jos se ei ole rahallisesti tuottavaa tai kannattavaa, vaikka ajaisikin esim. yleisesti ottaen ihmisten parasta. Jokainen on ehdollistettu tavoittelemaan rahaa, sillä ilman sitä, emme kykenisi siedettävään elämään tässä modernissa yhteiskunnassa. Tähän jokainen on omaksunut sekä sopeutunut omalla tavallaan ja näin on myös rikollisuuskin yksi hyvä ja monelta osin riski- ja hyötysuhteen kannalta kannattava selviytymismalli. Haluat olla vapaa toteuttamaan itseäsi haluamallasi ja tässä järjestelmässä rahasta on tehty se, mikä mahdollistaa tämän. Se on harhaoppia niin kauan, kun pystyt itse oman todelliseen tietoon perustuvalla ”mielipiteelläsi”kumota nämä asiat:


Raha

Raha ei mikään luonnonresurssi tai se ei edes edusta mitään resurssia. Rahakin on vain silloin oleellinen, kun luonnonresurssit ja tuottamisen mekanismit ovat riittämättömiä. Näin on siis syntynyt järjestelmä, missä ihmisille annetaan arvoa taitojaan vastaan vastineeksi palkkaorjuudelle, mikä kaunistelematta ja yhtään liioittelematta on modernia orjuutta.

Perimmäiset tekijät rahajärjestelmän toimivuuden kannalta on se, että ihmistyövoimaa pitää myydä tuotteena vapailla markkinoilla. Jos ei lasketa mukaa perintöjä tai sijoituksia, melkeinpä ainoa tapa ihmisen elantoon on työstä saatu ansio ja tämähän tulee palkasta tai muusta tuotosta, missä nyt onkaan töissä. Tämän takia työpaikoille täytyy olla aina kysyntää, muuten järjestelmä kaatuisi. Eli ihmistyövoiman tarpeen poistaminen teknologian kehittymisen myötä mekanisoinnilla ja automatisoinnilla on hyvin kielteinen asia nykyiselle järjestelmälle. Toinen olennainen tekijä toimivuuden kannalta on se, että raha liikkuu kokoajan osapuolelta toiselle, että saadaan ylläpidettyä niin sanottu talouskasvu ja tämä saadaan aikaiseksi jatkuvalla ja syklisellä kuluttamisella. Työpaikat ovat täysin riippuvaisia siitä, että jonkin tuotteen tai palvelun tuottamiselle on myös kysyntää. Jos ei olisi kysyntää näille, ei olisi myöskään tarvetta ihmistyövoimalle ja niin rahan kierrättäminen loppuisi. Nämä kaksi puolta järjestelmässä ovat hyvin intiimisti kytköksissä toisiinsa ja ovat ehdottomasti kaikkein tärkeimpiä pysyä tuollaisenaan mahdollisimman häiriöttömästi koko talousjärjestelmän toimivuuden kannalta. Jos jompikumpi asia merkittävästi häiriintyisi, koko talousjärjestelmän eheys olisi tosissaan vaarassa tai kokonaan romahduttaisi sen.

Kun ottaa tämän todellisuuden huomioon, niin lähdetäänpä hypoteettisesti miettimään eri tekijöitä, mitkä voisivat laittaa nämä kaksi asiaa vaaraan. Eli mitä jos ihmistyövoimasta tulisi tarpeetonta tuotteiden ja palveluiden tuottamisessa? Tai tarkemmin kirjoittaen, että mitä jos automaatio-teknologiasta ja keinotekoista älykkyydestä tulisi niin kehittynyt, että kyettäisiin näillä korvaamaan vaikka 50% kaikesta ihmistyövoimasta tai enemmänkin? Missä pisteessä tämä siirtymä koneellisempaan ja moninkertaisesti tehokkaampaan tuottamiseen(korkeampaan työttömyyteen) nähtäisiin liiallisena järjestelmän eheyden kannalta, jotta nykyistä järjestämää alettaisiin kyseenalaistaa ja ehkäpä pitämään vanhentuneena järjestelmänä?

Tämähän on siis suunta, mihin olemme menossa. Mitä nopeammin teknologia kehittyy, sitä halvemmaksi se tulee ja niin myös teknologia käyttämisen sovellettavuus leviää. Eli jossakin vaiheessa menee raja, milloin yritys näkee paljon edullisemmaksi ja toimintansa tehostamiseksi käyttää tätä annettua teknologiaa ja näin pääsemään ihmistyövoiman tarpeesta. Teknologinen kehityksemme on räjähdysmäistä, mutta meidän järjestelmä ei ole tehty tällaista kehitystä kestämään ja näin laahaa pahasti perässä jääden kokoajan vain entistä enemmän taakse.

Jos käytännössä pystyttäisiin teknologian ja automaation avulla tekemään asioista yltäkylläistä/runsasmääräistä, teoriassa rahaa ei edes tarvittaisi sellaisessa ympäristössä, sillä asiat olisivat järjestetty ihmisten saataville. Tämä poistaisi köyhyyden tuomat ongelmat ja näin myös voisi kitkeä rikollisuudenkin monelta osin, sillä minkä takia ihminen varastaisi ja ryöstäisi, jos millään ei olisi rahallista arvoa ja muutenkin ihmisen elämän ollessa yltäkylläistä, missä hänen elämän perusedellytykset täyttyvät(asunto,ruoka,vesi, vaatetus, harrastukset+huvit, tarkoitus sekä oleellinen koulutus)?Mitä tuohon sykliseen kulutukseen tulee, niin mitä jos tulisi sellaiset olosuhteet, että rahankiertäminen pahasti lähtisi hidastumaan? Eli mitä jos ihmiset eivät näkisi enää tarpeelliseksi ostaa tavaroita jatkuvasti, vaan oppisivat tyytymään enemmän tarpeellisuuteen perustuen? Mitä jos huomattaisiin, että optimoiduilla tekniikoilla, yhtenäisellä resurssienhallinnalla sekä tuotannon uudelleen mallintamalla voitaisiin tehdä yleisesti ostetuista tuotteista uskomattoman tehokkaita, pitkäikäisiä, kestävyytensä vuoksi melkeinpä huoltovapaita, jolloin useimmat tuotteet kestävän eliniän ilman, että niitä täytyisi vaihtaa uuteen tai suuremmin huoltaa? Tietenkään tätä ei voida soveltaa pilaantuviin asioihin esim. ruokaan, mutta mitä jos teknologian myötä ruoan viljelystä ja tuotannosta saataisiin tehtyä niin helppoa ja runsasmääräistä, että kysyntä ja tarjonta-yhtälö tekisi ruoan arvosta melkeinpä olemattoman tai jopa kokonaan?

Katsoessaan asiaa toiselta kantilta, niin mikä antaa kaikelle teoriassa arvon? Sehän täysin määrittyy niukkuudesta/materiaalien tarjottavuudesta sekä siihen satsatusta ihmistyömäärästä, mitä on tarvittu tuotteen tai palvelun tekemiseen. Eli jos materiaalinen niukkuus; saatavuus ja laatu eivät olisi ongelma ja ihmistyövoimaa ei enää tarvittaisi tekemään tuotetta tai olemaan osana palvelun tuottamisessa, teknisesti sillä ei olisi arvoa ollenkaan. Jos esim. mekanisoinnin ja automaation kanssa myötä pystyttäisiin valtion toimesta tuottamaan sähkö, vesi ja ruoka koko kansalle, voitaisiin nämä käytännössä tuottaa ilmaiseksi koko kansalle. Jos kansalla olisi tällainen perusoikeus elämiseen, päästäisiin eroon myös näin ollen tarpeettomasta sosiaaliturvastakin. Kun miettii kaikkia mahdollisuuksia ja sitä, miten tosissaan voitaisiin luoda vapaa ihminen ja demokraattinen maa, minkä tarkoitus olisi ainoastaan vain ajatella oman kansansa hyvinvointia ja edistää tätä jatkuvasti, ei voi kuin pudistaa päätä vallitsevalle järjestelmälle. Jos tämä olisi yhteinen suunta, katoaisi siinä sivussa kaiken muun turhan ja ikävän ohella lukemattomat tarpeettomiksi käydyt laitkin.

Jos olette kuitenkin seuranneet teknologian kehitystä ja sen nykyisistä vaikutuksista yhteiskuntaan, huomaat näiden olevan jo nykyään kaikkea muuta kuin hypoteettisia kysymyksiä ja mietteitä ja lähitulevaisuudessa tämä tulee näkymään paljon selkeämmin.

Eli on vain ajan kysymys, milloin tämä kaikki tulee romahtamaan ja ennen sitä olisi hyvä ymmärtää laajemmin tätä kokonaisuutta, jotta voimme lähteä oikeasti tekemään muutoksia parempaan suuntaan ennen kuin tämä on nykypäivää. Tällöin olisi mahdollisuus vaihtaa suuntaa ilman romahtamista sekä ilman suurempaa ihmisen kärsimystä.

Askel konkreettisuuteen

Suomikin on iso maa ja resursseiltaan kattava ylläpitämään meidän vähälukuista kansaa. Me voisimme jo nyt melko helposti lähteä kartoittamaan omat resurssimme ja aloittamaan tämä mekanisointi-ja automatisointiprosessi omalla maallamme. Pyrittäisiin mahdollisimman itseriittoiseen järjestelmään, tosin tähän on vaikea pyrkiä ellei jopa mahdotonta yksin.

Ehkäpä järkevin tapa olisi ensiksi rakentaa kokonainen kaupunki-prototyyppi, mistä pyrittäisiin tekemään mahdollisimman itsensä ylläpitävä, missä murto-osa kaupungin väestöstä olisi ylläpitämässä kaupungin toimintaa. Mekanisoinnilla ja automaatiolla pyrittäisiin aina vain vapauttamaan ihmisen tarve työstä ja näin aina vain tähdättäisiin mahdollisimman pieneen työllisyysprosenttiin. Eli tämähän on suunta, mihin yhteiskunta on jo normaalisti menemässä, niin miksi emme omaksuisi tätä osaksi uuden järjestelmämme perusrakenteisiin? Tällaisen kaupungin rakentamisen asiantuntijat tarjoutuisivat avuksi varmasti ilmaiseksi ympäri maailmaa ja varsinkin, jos saisivat olla osana tätä ”kokeilua” valmiissa kaupungissa, sillä tämä on jo vaikka kuinka monella haaveena saada konkreettisemmin toteen. Tällaisia itseriittoisia kaupunkimalleja on jo suunniteltu valmiiksi asti, joten pohjapiirustukset teknologioineen ovat jo olemassa tällaisten rakentamiseen.

Koulutusjärjestelmä nähtäisiin myös tarpeelliseksi olevan paljon erilaisempi nykyiseen verrattuna: opettaisimme tekemään jälkipolvesta hyvin monitaitoisia sekä tosissaan ajattelemaan rationaalisesti ja näin ihmisistä kasvaisi ongelmanratkojia, joilla on pohjana aivan toisenlaiset arvot, mitä me olemme kasvaessamme omaksuneet. Emme siis kasvattaisi lapsistamme vain omien omaksuttujen arvojemme heijastumia sekä kouluttaisi niitä vain olemaan osana ylläpitämässä nykyistä yhteiskuntaa kuluttajan muodossa.

Oletettavasti raha on tässäkin hidasteena/esteenä, sillä mitään ei satu tapahtumaan tässä maailmassa, jos se ei ole rahallisesti kannattavaa. Jokainen voi siitä nopeasti päätellä, missä se todellinen valta oikeastaan on. Oli sitten rahallisesti kannattavaa tai ei, realistisesti näen mahdolliseksi usean valtion rahoittavan tätä projektia ja tarjoavan omaa teknologiaansa ja tietämystään mukaan, koska osaisimme rationaalisesti tuomaan kaikille osapuolille esille itseriittoisen kaupungin ja kokonaisuudessaan tällaisiin kaupunkeihin perustuvan yhteiskunnan tarjoamat mahdollisuudet. Avoimesti jaettaisiin kaikki tieto koko prosessista alusta loppuun, eikä mitään teknologisia piirteitä pidettäisi salassa tai pihtailtaisi.

Niin kauan kuin kansansa hyvinvointia ajattelevat päättäjät kykenevät loogiseen järkeilyyn ja päättelyyn, nähtäisiin tämä vaihtoehto erittäin järkevänä asiana toteuttaa vähintään alkuun pienemmässä mittakaavassa.

http://www.youtube.com/watch?v=EhdFMGWG0Bo
http://www.youtube.com/watch?v=sSi1SCqa1YY&feature=fvwp
http://www.thevenusproject.com/en/technology/city-systems

Tämä ei siis pitäisi olla yksikseen suomalaisten oma hanke, vaan pyrittäisiin tästä tehdä maailmanlaajuinen”kokeilu” toisenlaisen yhteiskunnan toimintamalliin. Jos nyt vaikka miettii yksinkertaisesti Suomen mainetta ja imagoa, ei olisi parempaa vaihtoehtoa pitää Suomea positiivisessa valokeilassa ajaessa jotain tällaista, sillä hanke tulisi saamaan maailmanlaajuista mediahuomiota. Varmasti monet suurkorporaatiotkin tarjoaisivat ”auttavat kätensä” tähän mukaan, sillä mikä olisi niille parempaa suhdetoimintaa? Jos ja kun tällaisesta kaupunkimallista tulisi toimivia, nähtäisiin konkreettisesti sen tarjoamat hyödyt ja edut ja niin sitä mahdollisesti pystyttäisiin lähtemään toteuttamaan muuallakin maailmaa ja kukin valtio omien kulttuuriensa vaikuttimena portaittain omaksuisi tällaisia kaupunkimalleja. Yleisesti ottaen ihmiset eivät tiedä tai edes osaa kuvitella toisenlaista yhteiskunnan toimintamallia, joten tällainen kokeilu olisi erittäin hyvä keino altistaa ihmiset tälle kaikin tavoin positiiviselle tiedolle, mikä olisi ensimmäinen askel yhtenäisempään järjestelmään.

Albert Einsteinia vielä lainaten: ”Me emme kykene ratkaisemaan ongelmia samanlaisella ajatustavalla, mitä meillä oli luodessamme ne”.

Kiitos lukemisesta!
Ei kommentteja:

Lähetä kommentti